De Vries Mediation en Management

Click op de onderstaande knoppen voor meer informatie."; $plaatje="images/index.jpg"; switch ($_GET["id"]) { case 1: $tekst="U heeft een geschil

Voor intermenselijke relaties is het van belang een geschil zo adequaat mogelijk wordt opgelost. Zonder daarbij personen te beschadigen. U wilt nog jaren samen verder of u gaat met goede afspraken uit elkaar.

U maakt de keuze

Ontwijkend gedrag of een confrontatie uit de weg gaan lost het probleem niet op. Het probleem op de spits drijven kan leiden tot een gang naar de rechter. Dat kost geld, het kost energie en is tijdrovend. Bovendien biedt een vonnis niet altijd een bevredigende uitweg."; $plaatje="images/geschil.jpg"; $link = "index.php?id=2"; break; case 2: $tekst="Mediation is een alternatief

Dit biedt een oplossing zonder juridisch steekspel. Een mediator bemiddelt, is neutraal en objectief. Hij lost het geschil niet op maar brengt partijen nader tot elkaar. De mediator herstelt de communicatie. Partijen worden gedwongen na te denken over hun eigen functioneren in relatie tot het vinden van een oplossing.

De Vries Mediation

Een sterk analytisch vermogen gekoppeld aan een ruime ervaring op het gebied van mediation en management zijn extra kwaliteiten. Het werk in interim-management brengt kennis van organisatiestructuren met zich mee en inzicht in hoe personen daarbinnen moeten functioneren. Een breed referentiekader is de basis voor een gezonde reflectie."; $plaatje="images/mediation.jpg"; $link = "index.php?id=3"; break; case 3: $tekst="Het resultaat

De uitkomst van een interventie wordt niet opgelegd door de mediator. Partijen bepalen zelf welke afspraken zij met elkaar maken. De taak van de mediator is het creatieve proces te stimuleren door het telkens aandragen van nieuwe invalshoeken. Het doel is afspraken vastleggen in een bindende overeenkomst.

Mediation is geen spel

Bepaald niet. Partijen gaan weliswaar vrijwillig een mediation aan, maar verplichten zich vooraf tot geheimhouding en tot het streven naar een oplossing. De besloten bijeenkomsten bieden helderheid en de ruimte om de pijn naar boven te krijgen. Het effent het pad voor een constructieve uitkomst die voor alle partijen acceptabel is."; $plaatje="images/resultaat.jpg"; $link = "index.php?id=4"; break; case 4: $tekst="De Vries Management

Regelmatig worden door De Vries Mediation & Management bedrijven doorgelicht. Bij het screenen van de organisatie worden technieken uit de mediation toegepast. Het bindmiddel is neutraliteit en objectiviteit. Conclusies worden naderhand door het management bevestigd en vastgelegd in een slotovereenkomst."; $plaatje="images/conflict.jpg"; $link = "index.php?id=5"; break; case 5: $tekst="Arbeidsconflicten

Reorganisaties kunnen leiden tot arbeidsconflicten. Objectiviteit is de voorwaarde waarbij recht wordt gedaan aan het belang van alle betrokkenen. De Vries Mediation & Management mediate na een managementadvies alleen in die gevallen, als objectiviteit gegarandeerd is. Wanneer er betrokkenheid kan ontstaan, wordt een andere deskundige aanbevolen.

"; $plaatje="images/management.jpg"; $link = "index.php?id=6"; break; case 6: $tekst="Continu´teit

Adviezen zijn altijd gericht op het gezond maken van een organisatie. Personeel moet binnen een organisatie optimaal kunnen functioneren. Implementatie van managementadviezen kan leiden tot herschikking van functies binnen de organisatie. Niet de afzonderlijke, individuele belangen staan voorop, maar de continu´teit van de gehele organisatie."; $plaatje="images/continuiteit.jpg"; $link = "index.php?id=7"; break; case 7: $tekst="Kwaliteit

Bij De Vries Mediation & Management staat het individu centraal. Er wordt ingezoomd op de persoon die tegenover de mediator zit en rekening gehouden met zijn positie binnen de organisatie. Adviezen en begeleiding zijn gericht op het verkrijgen van een beter inzicht van partijen in zichzelf en in voor hen haalbare doestellingen. Geen standaardkeuzen, maar persoonlijke ontwikkelingsprocessen staan voorop.

terug
"; $plaatje="images/kwaliteit.jpg"; break; } ?>
  "; ?>